Uczę się piosenki

Na wtorek 10.04. umiem na pamięć piosenkę Majki Jeżowskiej "Guma do podskoków".

Znam zabawki, kosi-łapki 
Bierki, berki, ciuciubabki 
Jawor jaworowi ludzie 
Stary niedźwiedź co się budzi 
Jak się zbudzi to nas zje 
- Każdy lubi inną grę 

Ref. Hop! Hop! do góry! 
Wszyscy razem jak kangury 
Ty i ty i ty i ty 
Hop! do naszej gry! 
Hop! Hop! jak żaby! 
Zapraszamy do zabawy 
Niepotrzebne jest nam nic 
Tylko gumy metr i hyc! 

Guma, guma do podskoków 
Na podwórkach, obok bloków 
Na chodnikach, w szkołach, w bramach: 
Na-do, do-za, na-za, za-na! 
Pół skakanki i pół procy 
Od południa do północy 
I na nowo od śniadania: 
Na-do, do-za, na-za, za-na! 

Gra w zielone, gra w komórki 
W "lata ptaszek po podwórku" 
W kotka - myszkę, w owce - wilka 
Jest tych zabaw sto i kilka 
W pomidora, w chowanego 
A ja wolę coś innego! 

Ref. Hop! Hop! do góry!... 

Guma, guma do podskoków. . .

Opis koszyka wielkanocnego

Na środę opisz swój koszyk wielkanocny. Pamiętasz, że pracę wykonujesz na kartce A4. Dzielisz ją na połowę. Pierwsza część to opis, druga to rysunek koszyka. 
Pamiętasz, że opis składa się z trzech części:

1. wstęp,

2. rozwinięcie,

3.zakończenie.

Podczas pisania uwzględnij kształt, wielkość, kolor, materiał, z którego jest zrobiony, co zawiera. Ogólne wrażenie. 

Praca ma być bezbłędna ( skorzystaj ze słownika ortograficznego:) ). Zdania rozwinięte. 

OPIS

 

  KRYTERIA OCENIANIA

Uczeń:

-   pisze na temat  zdaniami w większości rozwiniętymi,

-   uwzględnia trójczłonowość opisu (wstęp, rozwinięcie, zakończenie),

-   układa spójny tekst,

-   dobiera właściwe przymiotniki do określenia cech przedmiotu,

-   stosuje akapity,

-   posługuje się bogatym słownictwem,

-   pisze czytelnie,

-   stosuje właściwe znaki przestankowe,

-   pisze poprawnie ortograficznie.

 

Parki narodowe zadanie na 16 lutego

Czy znasz parki narodowe występujące w Polsce? Umiesz je wymienić i wskazać na mapie? To zadanie na najbliższy tydzień. 16 lutego  będziesz umiała/umiał wskazać na mapie poszczególne parki i przedstawisz plan wyprawy do wybranego przez siebie parku.  Uzasadnisz, dlaczego wybrałeś/wybrałaś  ten park.
Pomoże Ci strona internetowa 
http://lekcjeznatury.mos.gov.pl/odkryj-parki-narodowe

05.02. 2018 r.

Ćwiczenia dodatkowe s.26-27.

30.01.2018 r.

Zadanie domowe na poniedziałek: wykonam reklamę przyprawy lub zioła.

Nacobezu do reklamy przyprawy lub zioła:
1. W mojej pracy znajdą się następujące elementy:

·        co to jest (np. pnącze, roślina zielna),  

·        kraj pochodzenia, odmiany (jeśli są),

·        wygląd ( krótki opis),

·        własnoręcznie wykonany rysunek lub zdjęcie (może być ilustracja
z gazety, puste opakowanie po przyprawie),

·        hasło reklamowe.

2. Reklama będzie estetyczna i kolorowa – ma przyciągać uwagę.
3. Zadbam o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną.

 

 Możesz skorzystać ze strony:

 

https://www.kamis.pl/nasz-swiat